Love om prostitution før 1800-tallet

I Danmark har synet på prostitution ændret sig over tid. I nogle perioder har det været lovligt at være prostitueret, mens det til andre tider har været ulovligt.

Prostitution er salg af seksuelle ydelser, der foregår mellem en køber eller kunde, og den, der sælger den seksuelle ydelse. I Danmark har synet på prostitution ændret sig over tid. I nogle perioder har det været lovligt at være prostitueret, mens det til andre tider har været ulovligt. Der har også været forskel på, hvordan man fra samfundets side har set på den person, der køber sex af den prostituerede.

I kilderne nedenfor ses to danske love, der begge handler om prostitution.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde 1

Kilde 1 er et bearbejdet uddrag af kong Hans håndfæstning fra 1496. Her står der, at kongen befalede, at prostituerede bl.a. skulle bære en særlig hue, så man kunne kende dem fra ikke-prostituerede. Kilden er sprogligt bearbejdet.

”Dette år lod kong Hans en befaling udgå over hele riget, at de almindelige kvinder og skøger skulle bære  en hue på deres hoved, som var halvt rød og halvt sort, og ikke noget dyrt tøj.”

Kilde 2

I 1683 blev der lavet en stor lovsamling, som gjaldt for hele Danmark. Også her var der love, der handlede om prostitution. Lovsamlingen hed Christian 5.s Danske Lov.

Kilden nedenfor er et bearbejdet uddrag af et af lovens kapitler. Her ses det, at det både var ulovligt for kvinder at arbejde i bordeller (dengang kaldet horehuse) og at det også var ulovligt for en mand at opholde sig der for at købe sex af en kvinde. Kilden er sprogligt bearbejdet.

”Den mand der går til et horehus for at bedrive utugt, og findes der, straffes første gang med otte dages fængsel, anden gang dobbelt så længe. Kvinder som opholder sig i sådanne huse til utugt, straffes med kagen, eller sættes i spindehuset.”

Kilde 3

Kilde 3 er en tegning af en kagstrygning. Kagen var en slags pæl der var opstillet på en bys torv. Her kunne man binde og piske en person, der havde brudt loven, så alle kunne se afstraffelsen. At blive idømt kagstrygning, altså offentlig piskning ved kagen, betød at man tabte ære. Tegningen er fra 1868, hvor offentlig kagstrygning ikke længere blev anvendt som straf. Tegningen er beskåret.

Klik på billedet for en se en større udgave i en ny fane.

 

 

Kilde 1 er et pædagogisk bearbejdet uddrag af: Wendt, J.C.W. 1820, ”Bidrag til Historien af den veneriske Sygdoms Begyndelse og Fremgang I Danmark indtil Midten af det 18de Aarhundrede.” København.

Kilde 2 er et pædagogisk bearbejdet uddrag af: Kong Christian den femtes Danske Lov af 15. april 1683. G. E. C. Gads Forlag, København 1929. 6. Bog.

Kilde 3 er et udsnit af en tegning af Bildunterschrift: Die Gattenmörderin von Pressburg, af Vinzenz Katzler, 1868. Wikimedia Commons.