Mandlig homoseksualitet i lovene

Det er ikke kun prostituerede kvinder, som samfundet har ment, at man skulle holde ekstra øje med for sædelighedens skyld. Man har også lovgivet om homoseksualitet, som i mange århundreder var strafbart.

I 1683 blev der lavet en stor lovsamling, som galt for hele Danmark. Den hed Christian 5.s Danske Lov. Kilden nedenfor er et bearbejdet uddrag af kapitel 6. ”Om misgerninger”. Kapitlet beskrev, hvilke straffe man kunne få for at have begået forbrydelser, der var misgerninger, altså onde eller meget moralsk forkerte gerninger.
Stykket nedenfor handler om det, man kaldte ”omgængelse mod naturen”, mandlig homoseksualitet. Hvis to mænd havde sex, skulle de straffes med brænding på bålet. Danske Lov kan her sammenlignes med den straf man også skulle have i Det Gamle Testamente, hvis man begik en seksualforbrydelse.

Klik her for at kopiere denne kildes link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde 1

”Omgængelse, som er imod naturen, straffes med bål og brand.”

Kilde 2

Nedenunder ses et uddrag af den del af Bibelen, der hedder Det Gamle Testamente. I Tredje Mosebog, kapitel 20, fortælles der, hvilke af de 10 bud, man skal have dødsstraf for at overtræde.

”Kapitel 20, vers 13:
Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, har de begge to begået en vederstyggelighed [afskyelig handling]. De skal lide døden. De har selv skylden for den død.”

Kilde 3

Kilde 3 er et billede fra Middelalderen. Billedet forestiller en ridder og hans tjener, der blev brændt på bålet i 1482, fordi de havde haft sex med hinanden.

Kilde 1 er et pædagogisk bearbejdet uddrag af: Kong Christian den femtes Danske Lov af 15. april 1683. København, 1949., stk. 15. [6-13-15]. Se eksempelvis pdf-udgave her.

Kilde 2 er et uddrag af 3. Mosebog, kapitel 20, 13. Bibelen. Det Danske Bibelselskab 2004, 1 udgave, 4. oplag.

Kilde 3 er en tegning af afbrændingen af en ridder og hans knægt, fra 1482, Randgruppen der spätmittelalterlichen Gesellschaft, Wahrendorf: Fahlbusch, 1990, Wikimedia Commons.