Skrappe regler for de prostituerede

Prostitutionslovene i 1800-tallet betød, at politiet kunne gå meget langt i deres arbejde de prostituerede. Fordi man var bange for kønssygdomme mente man, at det var bedst at politiet havde lov til at holde strengt øje med de prostituerede.

Kilden nedenfor er et uddrag af nogle regler for politiets arbejde i København. København var også dengang landets største by, og den by, hvor der var flest prostituerede. I regelsættet var der 59 regler for, hvad de prostituerede måtte og ikke måtte gøre. Blandet andet var der dele af København, som kvinder ikke måtte opholde sig i. Politiet skulle altid vide, hvor hun boede, og hun skulle altid lade politiet komme ind og undersøge hendes hjem på alle tider af døgnet.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde 1

“10. Enhver offentligt fruentimmer skal, hvad enten hun bor i offentligt hus eller for sig selv, have – politiinspektørens tilladelse til at flytte (…).
11. Politiet har uhindret adgang til at undersøge hendes værelser både dag og nat.
12. De offentlige fruentimmere skal omhyggeligt holde sig fra al uorden og al uanstændig opførsel på gader og offentlige steder og nøje rette sig efter politiets regler; især skal de være forbudt for dem at:
1. vise sig i frækt eller opsigtsvækkende tøj
2. at vise uanstændig opførsel
3. at samles i flokke, at følge efter nogen, tale til eller kalde på nogen ved ord eller tegn
4. at vise sig i deres vinduer, eller opholde sig i gadedøren eller på gaden eller fortovet udenfor deres bolig.
5. at flere samlet sammen eller stille sig op eller gå frem og tilbage på gader, offentlige pladser og stier.
6. at sætte sig i teatre eller andre forlystelsessteder andre steder, end de pladser, som politiet har bestemt.
7. at sidde på cafeer, restauranter eller lignende barer.

Kilde 2

Kildebilledet er et fotografi af et bordel i København fra ca. 1905. De to kvinder i midten er prostituerede. De er iført den særlige hvide underkjole, som mange prostituerede bar. Omkring dem er ældre kvinder og et barn. Ifølge reglerne for de prostituerede måtte de prostituerede ikke have børn boende efter at barnet var fyldt 2 år.

 

Kilde 1 er et pædagogisk bearbejdet uddrag af: O. Algreen-Ussing (1877): ”Love og Anordninger”, s. 80-91. Se også Regulativet her.

Kilde 2 er et billede af et bordel i Helsingørgade i København fra ca. 1905. Billedet er gengivet med tilladelse fra Københavns Stadsarkiv.