Alle kilder i temaet: 4. Køn over tid

I dette tema kan du finde kilder til hvordan man har set på emner som køn og ligestilling gennem tiden. Der er blandt andre kilder til, hvordan man har stillet – og måske stadig stiller – forskellige krav til piger og drenge – også når det kommer til seksualitet.

Pigens opdragelse og kvindens plads
Kilden består af to tekstuddrag, der fortæller om kvindens forhold til manden.
Handskemoralen i 1800-tallet
I løbet af 1800-tallet var forholdet mellem mænd og kvinder og seksualitet emner, der blev diskuteret i offentligheden.
Det sædelige lighedskrav
I 1880´erne rasede en offentlig debat om køn og seksualitet, der senere er blevet kaldt ”sædelighedsfejden”.

De 10 hemmelige kærlighedsbud
Teksterne er uddrag af to hæfter, der udkom i starten af 1900-tallet. Hæfterne indeholdt "De 10 kærlighedsbud" til unge mænd og piger.
Gode råd til sunde mænd
I 1891 udkom en lille bog med gode råd til, hvordan mænd skulle holde sig sunde og undgå seksuelle fristelser.
Emma Gad om de unge piger
Kilden er et uddrag af den populære bog "Takt og Tone" fra 1918.
Gode råd til piger og kvinder
I starten af 1900-tallet udkom der mange bøger, der gav gode råd til, hvordan folk skulle leve og opføre sig, så det kom samfundet til gode.
Kvindernes oprør
I 1960´erne og især i 1970´erne blev seksualitet og køn noget man diskuterede i offentligheden. Kvinderne ville have ligestilling - både i samfundet og i ægteskabet.
Sange om køn
I 1970´erne blev der lavet mange sange, der handlede om samfundet. Der blev skrevet sange om miljøet, om frygten for atomkraft og ikke mindst og forholdet mellem mænd og kvinder.
De nye kvinder og de bløde mænd
I 1970´erne blev der dannet grupper, hvor kvinder kunne diskutere køn, seksualitet, ligestilling og andre emner - uden mænd.
1970´ernes rolle i dag?
Har kampen for ligestilling mellem kønnene haft en indflydelse på samfundet i dag?
Køn i reklamer før og nu
Man ser ofte køn fremstillet i reklamer. Nedenfor er der eksempler på, hvordan køn og kønsroller er blevet fremstillet i forskellige reklamer,
Seksuel ligestilling i dag?
Er der de samme forventninger til piger og drenge i dag, når det handler om sex?