Gode råd til piger og kvinder

I starten af 1900-tallet udkom der mange bøger, der gav gode råd til, hvordan folk skulle leve og opføre sig, så det kom samfundet til gode.

Der blev eksempelvis udgivet bøger om, hvordan man kunne holde sin krop ren og sund.

En af de ting, som man mente var usundt for kroppen og sjælen, var onani. Det blev blandt andet kaldt selvbesmittelse, dårlige vaner eller ”det onde”.

Kilden nedenfor er forskelle uddrag af håndbog, der udkom første gang i Danmark i 1918, som blev meget populær i 1920´erne. Ifølge forfatteren selv, var det en fejl, at mange piger og kvinder ikke kendte til deres egen krops funktioner. Før havde man ment, at det var bedst, at holde viden om kroppe, seksualitet og dårlig livsstil gemt for piger og kvinder af hensyn til deres sundhed og sædelighed.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde 1

Om pigebørn:

“Det er ikke sjældent, at barnet allerede i en meget tidlig alder får sådanne hemmelige, stygge vaner, mens det stadig har en meget uklar forestilling om ret eller uret i disse ting. Da er det moderen, som trods alt for en stor del bærer skylden. Ofte ligger årsagen også i manglende renlighed og grundighed angående kønsdelene. Urenlighed fremkalder kløe og svie, og således vænner barnet sig til den dårlige vane.”

Om behandlingen af vanerne:

“Flittig afvaskning af kønsdelene med koldt eller varmt vand medfører ofte en gavnlig virkning. Et lunkent bad af underlivet, taget i fristelsens øjeblik, er meget godt.”

Om pigens ansvar før ægteskabet:

“Unge piger bør ikke kysse andre end deres forlovede, og ikke engang på ham bør de kysse for meget. …

Dette ansvar har ikke udelukkende til formål at bevare kommende hustruer jomfruelige og rene for deres mænd, men er også beregnet på at bevare mandens renhed. Den unge ved i reglen ikke, men jeg mener, hun bør vide det, at mandens lyster vækkes meget lettere og heftigere end hendes egne….”

Om kvindens ansvar for at styre lysterne i ægteskabet:

“Er meget skadelig og kan nogle gange fuldstændig undergrave både helbred og viljekraft. Savner manden selvbeherskelse, bør hustruen søge at holde hans lidenskaber indenfor sædelighedens grænser, såvel for hans som for sin egen sundheds skyld. ….”

Kilde 2

Billedet er et fotografi af bogens forside.

 

 

Kilden er en pædagogisk bearbejdet udgave af: Duffey, Mrs. E. B. ”Kvinden som Ung Pige, Forloved og Gift. Skrevet af en Kvinde om og til Kvinder (Oversættelse)”, Aktieselskabet. Ørnens bogforlags Ekspedition. København. 1918

Kildebilledet er et fotografi af bogens forside.