Kampen om Østgrønland

I 1932 besatte nordmænd med den norske regerings accept et stort område i Østgrønland, som de kaldte Erik den Rødes Land. Den danske regering og begge grønlandske landsråd protesterede.
Skal du bruge denne kildes link, så klik her

Det sydgrønlandske landsråd skrev bl.a.:

“Sydgrønlands Landsråd, der repræsenterer over halvdelen af Grønlands befolkning, udtaler enstemmigt ud fra 200 års erfaringer sin ubetingede tillid til Danmarks ledelse af de grønlandske anliggender. Danmark har altid tilstræbt at skabe fremgang for den grønlandske nation i kultur og i levevilkår uden at tage hensyn til om Danmark fik nogen fordel af landet.

Landsrådet kan derfor ikke tænke sig Grønland eller en del deraf under nogen anden stat.”

Det nordgrønlandske landsråd skrev bl.a.:

”Det grønlandske folk har i over tusind år, ved hjælp af sin ejendommelige, på samme tid oprindelige og højt specialiserede erhvervskultur, været i stand til at finde livsmuligheder på Grønlands fattige og ufrugtbare kyster.

Grønlænderne har været beskyttet af den danske stat og har under Danmarks førelse og under økonomiske ofre fra Danmark gjort fremskridt på åndelige, hygiejniske og materielle områder. […] Vi kan ikke forlade dette land og søge vort erhverv andre steder. Derfor må vi tænke på de reserver, vor land har, som kan tjene til nytte for den kommende generation. […]

Den danske statskasse giver afkald på et økonomisk overskud fra Grønland. Derfor kan det ikke undre, at det er det grønlandske folks urokkelige ønske, at dets fremtidige udvikling må fortsættes under Danmarks styrelse. Danmark må derfor blive tilkendt en ubeskåret højhedsret over hele Grønland, så at grønlænderne derved skånes for andre nationernes ukontrollerede indgreb i deres erhvervsmuligheder.”

 

Bearbejdet uddrag fra Knud Oldenow: Grønland – Folk og Land i vore Dage. 1936, s. 149.