Røde Kors

Under 2. Verdenskrig var Danmark besat af Tyskland, og forbindelsen til Grønland blev afbrudt. Grønlands to landsfogeder overtog regeringsmagten. Landsfogederne henvendte sig til den amerikanske regering for få USA til at beskytte Grønland og sørge for, at grønlænderne fik de varer, som de tidligere havde fået fra Danmark.
Skal du bruge denne kildes link, så klik her

I maj 1940 rejste en repræsentant fra det amerikanske Røde Kors til Grønland for at afklare behovet for hjælp, og om landsfogederne kunne klare opgaven. Repræsentanten nåede frem til denne vurdering:

“Grønland er nu i en sådan stilling, at det praktisk talt kunne erklære sig uafhængigt, idet det under de nuværende forhold ikke kan have nogen som helst forbindelse med moderlandet. Men de lokale myndigheder har til hensigt at fortsætte den fortræffelige kolonisatorisk-administrative virksomhed og opretholde de allerede for lang tid siden indførte former for social forsorg.”

Bearbejdet efter Hans Christian Gulløv (red.): Grønland. Den arktiske koloni. Gads Forlag. 2017, s. 286