Kilde 7: Snyd

Denne kilde omhandler snyd og det at Seksdagesløbene var jævnligt ramt af dette. Kilden indeholder et punkt med dertilhørende spørgsmål.

Seksdagesløbene var jævnligt ramt af snyd og beskyldninger om det samme. I 1935 faldt der dom i en sag om injurier i forbindelse med Seksdagesløbene.

”I byretten i København faldt der i går dom i de fire injuriesager, der var anlagt mod cykelrytteren Axel Gervin. På løbesedler var han fremkommet med ærekrænkende beskyldninger over for cykelsportens arrangører, ledere og professionelle ryttere.

I to af sagerne blev Axel Gervin frifundet, idet man gav ham medhold i, at de første 6 dagesløb i Forum kunne betegnes som svindel, og at Thorvald Ellegaard havde betalt ryttere for at vinde løbet om det gyldne armbind.”

(Kilde: Aarhus Amtstidende, 13. marts 1935)

__

Spørgsmål:

  • Find oplysninger om Axel Gervins karriere som cykelrytter på internettet.
  • Hvem var Thorvald Ellegaard, der blev dømt for bestikkelse?
  • Også i dag er der jævnligt sager om snyd i forskellige sportsgrene. Hvorfor?