Kilde 2: Modstand og forargelse over cyklende kvinder

Denne kilde omhandler modstand og forargelse over cyklende kvinder. Kilden indeholder fire punkter med dertilhørende spørgsmål.

a) Forfatteren, gymnastikpædagogen og medstifteren af Kvindevalgretsforeningen Erna Juel-Hansen var tilhænger af at kvinder skulle lære at cykle og opfordrede begejstret alle kvinder til at købe en cykel. Hun havde også stærke holdninger til, hvilken slags tøj kvinder kunne cykle i. Hun var modstander af at køre i stramme korsetter og anbefalede kvinder at anskaffe sig mere praktisk tøj:

Artikel i Husmoderens Blad

uddrag: 

“Vi ved på forhånd, at der vil møde os et indigneret kor af damer, som kører cykel med korset, og som forsikrer, at dette er noget snak, at korsettet, ved Gud, ingenting gør, at det sidder ganske løst osv. osv. […] Bort med korsettet på cyklen. Og så den øvrige dragt. Det bedste og mest praktiske sportskostume er utvivlsomt sådanne dragter, som tidligere har været omtalt og fremstillet her i bladet. Et fodfrit, snævert skørt over sportsbenklæder, en spansk trøje eller jakke med store opslag, under den en bluse eller skjorte, på hovedet en engelsk hat eller hue.”

(Kilde: Erna Juel-Hansen: “Cykler og cykling”. Artikel i Husmoderens Blad, nr. 21, 1896, side 161)

__

b) Også lægen Hans Kaarsberg var positiv i forhold til at kvinder skulle op på cyklen. Han gav ikke meget for argumenterne om at cykling kunne være skadelig for kvinden: 

“Da cyklen kom, var den fra først af mandens; naturligvis. […] Adam fristede Eva til at cykle. Hun besteg hjulet, kærlighedens og uendelighedens symbol. Og det gik som anført: Reaktionære røster og cykel-beåndede fremskridtsstemmer løftede sig af luftringens spor i vild koncert. […] Lad os en gang se, hvad man har sagt mod vore kvinders cykelkørsel. Først og sidst: “Den er skadelig.” […] At cykling i almindelighed for kvinden skulle være skadelig, skadeligere end for manden, er en forestilling, mod hvilken der bestemt bør protesteres, dels, fordi den savner tilstrækkelig begrundelse, dels fordi en mængde kvinder allerede nu vanskeligt kunne undvære deres cykel.”

“Der er nemlig ikke nogensomhelst grund til at antage, at moderat cykling udenfor graviditet og menstruation, afpasset efter kvindens legemskraft og legemsbeskaffenhed, skulle være andet end gavnlig for hendes legemsudvikling. […]”

(Kilde: Hans Kaarsberg: “Kvinden og Cyklen”. Artikel i Husmoderens Blad, nr. 21 , 1896 side 193-203)

__

c) Karikaturtegning i bladet Puk, 14. november 1897 med billedteksten: “Syn for sagn. – Hvad gi’er du mig for hende? Hvad mon det er for en? – Den er da tydelig nok: hun er jo en “selfmade man”. 

Karikaturtegning i bladet Puk, 14. november 1897

__

d) Kvinder på cykel vakte en del opsigt og var noget som der blev sladret om i avisernes spalter. Følgende notits fra bladet Demokraten fra 21. august 1894 fortæller om, hvordan to smarte kvindelige cyklister fra Aarhus tiltrak sig en del opmærksomhed for deres smarte sporty tøjstil:

notits fra bladet Demokraten fra 21. august 1894

“Kvindelig sportsdragt.

To unge fruer fra Aarhus vakte, ifølge Odder Folkeblad i lørdags en del opsigt på Hadsherredsbanen Perron ved at møde i korte skørter og benklæder. De tog med toget til Beder Station, hvorfra de rejste videre pr. cykel. Dragten var for øvrigt særdeles klædelig – og overordentlig praktisk for cykelsport, så den ventelig vil blive efterlignet af vore cyklende damer.”

(Kilde: Demokraten, 21. august 1894)

__

Spørgsmål:

  • Hvorfor mon nogen syntes, at det var upassende for kvinder at køre på cykel?
  • Hvilke holdninger har lægen Hans Kaarsberg til emnet kvinder og cykling?
  • Hvilke fordomme om kvinder på cykel eksisterede der i 1890’erne – hvordan kommer fordommene til udtryk?