Kilde 3: Kønsrollerne ændrer sig

Denne kilde omhandler kønsroller, der ændrer sig med tiden. Kilden indeholder to punkter med dertilhørende spørgsmål.

a) Anmeldelse i Geografisk Tidsskrift, Bind 34 (1931) af Sophie Petersens bog “Paa Cykle gennem Danmark”, 90 sider, C.A. Reitzels Forlag, Kjøbenhavn 1931.

>>> Læs anmeldelsen her

Generalmajor Castonier.

Forfatteren siger, at Hensigten med Bogen er „at give dansk Ungdom Lyst til at drage ud og lære deres Land at kende, ikke ved at fare det igennem pr. Automobil, men ved paa Cykle eller til Fods at strejfe rundt i de enkelte Landsdele og opdage disses Særpræg”. — Denne Hensigt er naaet fuldt ud. Turene er vel valgte, og navnlig er Beskrivelsen af Landskaberne udmærket. Vi medgiver Bogen den bedste Anbefaling.

Sophie Petersens bog ”Paa Cykle gennem Danmark” udkom i 1931.

__

b) Cyklende ungdom på stranden – fra 1930’erne

Sven Türck, Det Kongelige Bibliotek