Kilde 4: Cykelsang 1

Denne kilde omhandler digteren og maleren Holger Drachmanns Cycle-sang fra 1890. Kilden indeholder et punkt med dertilhørende spørgsmål.

Digteren og maleren Holger Drachmann

Digteren og maleren Holger Drachmann skrev i 1890 Cycle-Sang, som blev bragt i Cycle Tidende.

 

Frem på det rullende hjul

højt over støvet og stik gennem regnen og blæsten;

hårdeligt spæge1) sit sul,

aldrig for byger i skjul,

ride for æren og kappes om prisen med ”hesten”!

Hesten er stålsat og rytteren med;

plads for cyklisten! Han ruller afsted.

 

Ser I den farende svend!

komme han gør for i nuet igen at forsvinde;

knæleddet krummes i spænd,

fast er hans blik og hans lænd;

plads for hans ganger og plads for hans ledsagerinde!

To-hjul og tre-hjul og holdt ved en kro;

verden har næppe nok rum for de to.

 

Ud i den vigende dag:

Fart henad veje og løb langs de flygtende lunde

Vale2) til vrøvlet dér bag!

Frihed selvfølgelig sag!

Styret i hånden og smil til de bjæffende hunde!

Forlæns og fremad så meget man vil;

baglæns – det kendercyklisten ej til!

 

Leve den rullende lyst!

Halvmilepæle3) bliver snart til stakitværkets spidser.

O, hvilken luft i mit bryst,

hør hvilken klang i min røst,

når jeg med klokken slår klemt d en kvie, som ”bisser”!

Bøller kan true med stok og med sten;

væk er cyklisten – i kraft af sit ben!

 

Snæver er snart denne jord,

flyve gør tiden, og dampen har lånt den sin vinge.

Iltogets fart er vel stor,

men det må følge sit spor;

cyklens behersker ej la’er sig af jernvejen tvinge,

hesten er stålsat og ryttere med;

plads for cyklisten! Han ruller afsted! 

 

1) Spæge = slanke

2) Vale = farvel

3) Halvmilepæl = pæl der markerede en halv mil (1 mil = 1,6 km). Dengang målte man lange afstande i mil.

 

(Kilde: Cycle Tidende, marts 1890)

__

Spørgsmål:

  • Find eksempler på, hvordan cyklisten har det.
  • Hvordan beskrives cyklen?
  • Hvordan viser digtet, at dengang var det at cykle noget særligt.
  • Se sidste strofe. Hvilke fordele har cyklen frem for toget.
  • Hvad ville være stort set det samme, og hvad ville være anderledes, hvis man skulle skrive et tilsvarende digt i dag?