Kilde 9: Børn og cykling

Denne kilde omhandler børn og cykling og datidens meninger herom. Kilden indeholder et punkt med dertilhørende spørgsmål.

I 1950’erne og 1960’erne fik flere og flere råd til bil. Mange veje blev gjort bredere og asfalteret. Selv om biltrafikken steg voldsomt, var det sjældent, at der blev anlagt cykelstier. At cykle blev derfor farligere. En avis bragte denne advarsel.

”Det er uforsvarligt af forældre at sende trafikalt umodne børn alene ud på cykelferie i Danmark i øjeblikket. Tilsyneladende gør mange forældre sig ikke klart at forholdene på vore landeveje er helt anderledes nu, end dengang forældrene var børn.[…]

Børn i 12-13 års alderen er afgjort alt for umodne til at kunne klare sig selv på cykel i den stærke ferietrafik. […]

Efter opfattelsen i Rådet for større Færdselssikkerhed bør børn overhovedet ikke køre på cykel, før de er fyldt 10 år.”

(Kilde: Folkebladet for Randers og Omegn, 5. juli 1967)

__

Spørgsmål:

  • Biltrafikken steg voldsomt i 1950’erne og 1960’erne. Hvorfor mon myndighederne ikke anlagde cykelstier dengang, når de alligevel gjorde vejene bedre egnede til bilisterne?
  • De fleste børn får en cykel og kan cykle, før de begynder i skolen. Hvorfor gælder Rådet for større Færdselssikkerhed ikke længere?
  • Hvad kan være forklaringen på, at man i de seneste 10-20 år har anlagt flere cykelstier i Danmark? (I 2020 var der ca. 10.000 km cykelsti)