Kilde 2: Ny sygdom

Denne kilde omhandler en "ny sygdom" i Vejle i 1893. Kilden indeholder et punkt med dertilhørende spørgsmål.

Også i Vejle advarede lægerne om, at cykling og anden form for sport kunne gøre folk syge.

”en ny sygdom ud over alle de andre, menneskeslægten allerede døjer med. […] Den har fået det højtidelige og lærde navn kyphosis bycyklistarum. Den hærger i sportskredse og består i, at de, der rider velocipede – bliver krogede i ryggen – hvis de vænner sig til at bøje sig forover under ridtet.”

(Kilde: Vejle Amts Folkeblad, 9. september 1893)

__

Spørgsmål:

  • Mon lægen havde ret? Begrund.