Alle kilder i temaet: 6. Karl Gustav-krigene

I dette tema kan du finde kilder til de to krige mellem Danmark-Norge og Sverige, der forandrede Danmark for evigt. Fra 1657-1660 var der krig krig mellem, Danmark-Norge og Sverige to gange. Disse krige kaldes i Danmark for Karl Gustav-krigene. I dette tema kan du finde kilder til hvordan krigene forløb, og hvad de betød for Danmark.
Kort over Danmark-Norge før Karl Gustav-krigene
Kildebilledet nedenfor et kort, der viser hvordan Danmark så ud før Karl Gustav-krigene.
Første Karl Gustav-krig: Hæren der gik over isen
Her ses kilder til overgangen over Storebælt under Den Første Karl Gustav-krig.
Freden i Roskilde efter Første Karl Gustav-krig
Den Første Karl Gustav-krig sluttede ved Freden i Roskilde. Fredsaftalen blev underskrevet i februar 1658.

Kongens brev til Bornholm
Som en del af fredsaftalen mellem Danmark og Sverige efter Den Første Karl Gustav-krig måtte Danmark afstå Bornholm til svenskerne.
Bornholmsk modstand mod svenskerne
Denne kilde handler om opstanden mod svenskerne på Bornholm.
Anden Karl Gustav-krig starter
Efter at den første at den første Karl Gustav-krig var ovre og Freden i Roskilde var blevet underskrevet i februar 1658, udbrød der igen krig mellem Danmark og Sverige.
Krigene gik hårdt ud over befolkningen
Fem bønder fortæller om krigen.
Gøngehøvdingen
Denne kilde er et uddrag af en roman, der er blevet skrevet om en af de mest kendte personer, der kæmpede med danskerne mod svenskerne, nemlig Svend Poulsen, kaldet Gøngehøvdingen.
Kong Frederik 3.s brev til Gøngehøvdingen
Kildeteksten nedenfor et brev som kong Frederik 3. skrev til Svend Poulsen, kaldet Gøngehøvdingen under Anden karl Gustav-krig. Brevet var egentlig til de sjællandske bønder.
Kongen opfordrede til kamp mod svenskerne
Kilden er et brev fra kong Frederik 3. til Bornholms befolkning under Den Anden Karl Gustav-krig.
Kongens opfordring til studenterne i København
Da den svenske hær nåede til København og belejrede byen tog kongen den beslutning, at København skulle forsvares. Kongen lavede derfor en opfordring til byens studenter om at hjælpe med at forsvare byen.
Kongen ville dø i sin rede
Under Den Anden Karl Gustav-krig blev kongen i København under svenskerne belejring af byen.
Et øjenvidne fortæller om Stormen på København
Kildeteksten er et uddrag af en dagbog skrevet af af en præst, der oplevede svenskernes belejring af og stormen på København uden for byens mure i 1658-59.
Freden i København efter Anden Karl Gustav-krig
Den Anden Karl Gustav-krig sluttede ved Freden i København. Fredsaftalen blev underskrevet i maj 1660.
Enevælden indføres efter Anden karl Gustav-krig
I 1660 efter Den Anden Karl Gustav-krig indførtes Enevælden i Danmark.