Kongens brev til folket

Kildeteksten er et uddrag af et brev, som kongen skrev til befolkningerne i Danmark-Norge efter Freden i Kiel i 1814.

I 1814 indgik Danmark en fredsaftale med Sverige og England som afslutning på Danmarks deltagelse i Napoleonskrigene 1807-1814. Den bliver kaldt Freden i Kiel. Ifølge fredsaftalen skulle Danmark afstå Norge til Sverige.

Den danske konge, Frederik 6., udsendte et brev til befolkningen i Danmark-Norge efter fredsaftalen. Her meddelte han befolkningerne om fredsaftalen. Som en del af fredsaftalen havde kongen nemlig lovet, at han skulle meddele befolkningerne i de to lande om, at Danmark skulle afstå Norge. I brevet skulle han bede befolkningerne om, at overdragelse af Norge til Sverige skulle foregå i ro og orden.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildeteksten nedenfor er et bearbejdet uddrag af kongens brev til de 2 lande.

Kildetekst

”Vi Frederik den sjette af Guds nåde ….. gør det kendt for alle, at vi under mange hårde og sammenstødende omstændigheder for vort monarki har, ved fredsaftalen af 14. januar 1814, frasagt os alle vores rettigheder og krav til kongeriget Norge, både for os selv, og for vores efterfølgere til Danmarks trone og kongerige, til fordel for hans majestæt kongen af Sverige og hans efterfølgere, for at genoprette fred i Norden, og for at afværge en overhængende hungersnød i kongeriget Norge.

Vi har ved samme fredstraktat løst, ligesom vi og ved dette åbne brev også løser, alle Norges indbyggere fra den troskabs- og hyldningsed ….. som de har aflagt til os. …. Vi beder dem alle om at gå over til den nye regering i ro og orden ….”

Kilden er et pædagogisk bearbejdet uddrag af Aabent Brev om Norges Afstaaelse til Sverrig, Collegial Tidende no. 7, 12. feb. 1814, s. 106 – 107.

Kildebilledet forestiler Frederik 6. Billedet er lånt fra Wikimedia Commons.