Kilde 4: Førerens befaling

Den 4. februar 1945 udstedte Hitler denne ordre:

”For straks at aflaste transportsystemet i Riget, beordrer jeg:

Statsborgere, som midlertidigt føres tilbage fra østlige del af Riget, ud over i Riget (den vestlige del) skal anbringes i Danmark såvel. Det gælder de statsborgere, som

1) flåden kan transportere ad søvejen uden at forringe den igangværende troppetransport og forsyningstransport

2) er landet i de vestlige havne i Østersøen, herunder Stettin og Swinemünde, og som skal transporteres herfra med jernbane.

Den rigsbefuldmægtigede*) organiserer i samarbejde med de lokale danske myndigheder en passende indkvartering for de evakuerede landsmænd. Værnemagten gør alt, hvad den kan for at hjælpe.”.

*) Werner Best var den tyske rigsbefuldmægtigede i Danmark (1942-1945).

(Kilde: https://www.bundesarchiv.de/)