Kilde 2: Tøjhjælp til de tyske flygtninge

Avisen Fædrelandet var en dansk nazistisk avis. Da de første tyske flygtninge kom til Danmark, iværksatte avisen en tøjindsamling.

Under overskriften ”Tøjhjælpen til tyske flygtninge skal fortsætte” bragte avisen en artikel, hvor der bl.a. stod:

”De mange flygtninge fra de besatte tyske østområder har brug for al den hjælp og støtte, de på nogen måde kan få. Det er kvinder og børn, gamle og svagelige mennesker, som her skal hjælpes.

Alt har de måttet efterlade, da sovjetrusserne rykkede over de tyske grænser. Hjem og bohave, klæder og alle værdigenstande måtte efterlades. Og nu står de på bar bund. Krigens hårdhed og hele brutale væsen har ramt selv spædbørnene. I bogstaveligt forstand har de ikke det, som de kan læne deres hoved til. Det er vor pligt at hjælp, og vi ved også, at vi ikke påkalder denne hjælp forgæves”

 

(Kilde: Fædrelandet, 2. marts 1945)