Kilde 6: Ubudne gæster

Avisen Fædrelandet var en dansk nazistisk avis. En leder i avisen skrev, hvordan den danske befolkning så på de tyske flygtninge.

”Nogen kontakt med den danske befolkning søges ikke etableret. Ingen af parterne er interesseret deri. […] Det kan dog glædeligvis fastslås, at den hadkampagne, som den engelske radio og illegale blade har iværksat, i det store hele har slået fejl.

Den danske befolkning har nu engang et varmt hjerte, og nød og lidelser gør et stærkt indtryk på den. Især kvinderne har svært ved at skjule de følelser, der griber dem, når de betragter de legende flygtningebørn. […]

Overfor disse ulykkelige flygtninge må hadet høre op, også uanset hvilken nation de tilhørte. Enhver følelse af denne karakter er uværdigt for et kulturfolk.”

(Kilde: Fædrelandet, 11. april 1945)