Kilde 2: Flygtningebarak

Tegning af flygtningebarak.

 

Den tyske flygtning Eva-Marie Unruh var omkring 14 år, da hun tegnede barakken i Grove-lejren, hvor hun boede.

(Kilde: Arne Gammelgaard: Drivtømmer. Tyske flygtninge i Danmark 1945-1949. 1993)