Kilde 5: Kløvermarken

Walter Franz var fra Königsberg, hvor han var lærer på et gymnasium. I krigens sidste tid blev han, der på det tidspunkt var i 50’erne, indkaldt for at forsvare Tyskland. Som såret kom han til København, hvor han blev interneret i flygtningelejren Kløvermarken i 1946

I lejren var der oprettet et gymnasium, hvor han underviste. Franz skrev bl.a. om lejren. Her er et uddrag.

”Midtpunktet i denne by bag pigtråd er centralkøkkenets høje skorsten ved hovedgaden, som snorlige går gennem lejren på sin vej til sundet. […]

Rundt om den ca. én kvadratkilometer store lejr løber et dobbelt pigtrådshegn. Mellem disse skrider patruljer i politiets sorte uniformer regelmæssigt af sted med gevær over skulderen. […]

På denne kvadratkilometer lever der over 17.000 tyske flygtninge. Mennesker, som krigen berøvede deres hjem, og som ud over livet kun har reddet nogle få mark (tyske penge), en rygsæk eller en kuffert med det allernødvendigste og det, som de bar på kroppen. […]

17.000 på én kvadratkilometer! Hvis du går lige ud fra lejrens grænse i ti minutter, støder du igen på pigtråd. Uanset i hvilken retning du går, vil du støde på pigtråden, som tvinger dig til at standse.”

(Kilde: http://www.tyskeflygtninge.dk)