Kilde 6: Bevogtning af flygtningene

Svend Barmer (f. 1915) var var med til at bevogte de tyske flygtninge, der var indkvarteret på Den tyske skole i Emdrup.

”[…] jeg kom som vagtmester til bevogtning på det der dengang hed Den Tyske Skole, nu Emdrupborg, hvor der efter sigende var 7000 flygtninge, mens Kløvermarken havde 20.000 flygtninge.

På lejrene blev der ført kontrol med passersedler for ind— og udgående personer, således var flere tyskere med passerseddel, fordi de havde arbejde ude i byen ved oprettede lazaretter for syge og sårede tyskere ved bespisning og administration hvortil også krævedes en vis orden.

Til vore bevogtningsopgaver var vi nu udstyret med skydevåben for tilfældets skyld og var da også ude for beskydning udefra, formentlig af HIPO-folk*) eller tyske sympatisører. Vore vagtposter gik fast runde om bygningen, men udover nogle skudhuller i muren skete der heldigvis intet.

Det danske politi indfandt sig også i lejren, hvor man havde opfattet, at krigsforbrydere havde skjult sig som flygtning. Det var ikke alle politifolk der kunne tale tysk. De der kunne var naturligvis travlt beskæftiget. Jeg kunne noget tysk og assisterede politiet. De stillede tyske mænd op i række, hvor de så udpegede den tysker som de af en eller anden grund havde mistanke til. Jeg skulle så udspørge personen om forskelligt lige fra fødselssted, alder osv.

Lejrens kvinder som så på, var for nogles vedkommende hustruer eller på anden måde tilknyttet mændene. Det var ikke rart at se, når politiet trak en mand frem for eventuelt at tage ham med, og kvinden

til den mistænkte skreg op eller brast i gråd.”

*) HIPO = forkortelse for Hilfspolizei (hjælpepoliti). Et dansk korps, der fungerede som tysk hjælpepoliti i slutningen af krigen.

(Kilde: Københavns Stadsarkiv: https://kbharkiv.dk/permalink/post/18-20565)