Kilde 7: Fraternisering

Det var forbudt for danskere at have noget med flygtninge at gøre. En overtrædelse blev kaldt fraternisering.

Kilde a)

Ved alle ind- og udgange til flygtningelejrene var der opsat skilte som på fotoet.

Kilde b)

Avisen Sydvestjylland bragte denne historie:

”[Navnene på tre mænd] der har holdt til i Oksbøl og som allerede i forvejen er straffet for fraternisering, var som tidligere meddelt igen blevet grebet og anholdt for fraternisering og sortbørshandel med de tyske flygtninge i Oksbøllejren.

Da det lader til, at de tidligere idømte straffe ikke har virket afskrækkende på de pågældende, har de nu fået hver sin hæftestraf. [navn] fik 24 dage og de to andre hver 20 dage. Det er at håbe, at denne nye kurs vil lægge en følelig dæmper på det slæng, der daglig blamerer landet overfor vore ubudne gæster.”

 

(Kilde: Sydvestjylland, 12. februar 1946)