Sort barnepige

Maleriet ”Lille Marie på Nekys arm” er fra 1838. Tjenestepigen Neky var fra Vestindien, men blev bragt til Danmark for at arbejde hos en søofficer og dennes familie.

Somme tider skete det, at en dansk slaveejer bragte en sort person med sig hjem fra Vestindien til Danmark, som eksempelvis Neky.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Klik på billedet for at se en større version i en ny fane.

Kilde:

necky

 

Maleri af N.P. Holbech fra 1838. Titel: ”Lille Maire på Nekys arm”
Billedet er udlånt af Nationalmuseet. Link: http://natmus.dk/historisk-viden/temaer/boern-1660-2000/leg-og-legetoej/