Alle kilder i temaet: 10. Spor af Vestindien i Danmark

I dette tema kan du finde kilder til de spor, som kolonitiden har sat i Danmark.

Her er blandt andre kilder til, hvordan mennesker i Danmak har tjent penge på kolonierne og hvor og hvordan det kan ses i København den dag i dag. Her er også kilder til historien om to børn fra Vestindien, som blev sendt til København, for at være udstillet i Tivoli omkring år 1900.

Sorte tjenere bragt til Danmark
Maleri der forestiller Heinrich Carl von Schimmelmann og dennes sorte tjenerdreng fra ca. 1773.
Sort barnepige
Maleriet ”Lille Marie på Nekys arm” er fra 1838. Tjenestepigen Neky var fra Vestindien, men blev bragt til Danmark for at arbejde hos en søofficer og dennes familie.
Vestindisk pakhus i København
Billeder af Vestindisk Pakhus i København fra henholdsvis omkring år 1800 og ca. år 2000.

Dansk sukkerproduktion
Uddrag der fortæller om den danske sukkerproduktion af det råsukker, der blev bragt fra Vestindien til Danmark.
Da sukker var guld værd
Teksten og tabellen fortæller om den danske eksport af sukker og dennes betydning for den danske økonomi i slutningen af 1700-tallet.
En eksotisk koloniudstillingi Tivoli
I 1905 blev der afholdt en koloniudstilling i Tivoli i København. Til udstillingen blev der produceret en vejledning til de udstillede genstande, som ses nedenfor.
To udstillede børn i Tivoli
I 1905 blev to børn fra Vestindien, den syvårige dreng Victor og den fireårige pige Alberta, udstillet i et bur i Tivoli i København.
Det gule palæ i København
Fotografi af det gule Palæ i København.