Forsvar af slaveriet

I 1600- og 1700-tallet mente mange, at de sorte, der blev bragt til Vestindien havde det bedre der, end de ville have haft i deres hjemlande i Afrika. Københavns biskop Erik Pontoppidan skrev i 1760 om slavehandelen:
Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

”(…) Følgeligen [Derfor] mener jeg, at den neger, som derfra overføres til Vestindien, i fald man ikke skiller ham fra hans hustru og børn bliver langt mindre elendig, såsom langt sikrere på sit liv og sit livs ophold, hans tilstand forringes ikke, uden det sker tilfældigvis af en dårlig husbond [slaveejer], thi en forstandig [slaveejer] sørger for sin neger ligesom for sine penge. (…)

Følgeligen blev de kristne frigjorte skønt menneskenes tjenere (…).”

 

 

Kilden er et bearbejdet uddrag af: Erik Pontoppidans forord til Ludewig Ferdinand Rømers: Tilforladelige Efterretning om Negotien paa Kysten Guinea, Af hvilke Nationer den drives, og paa hvilken Maade den er indretted af enhver Nation især, tilligemed Uforgribelige Betænkninger, Hvorledes vor Negotie derhen og til Vestindien, bedre kunde indrettes”, Kiøbenhavn, 1756.