Synet på sorte

Uddrag om Vestindien fra en dansk geografibog, der viser et eksempel på synet på sorte i første halvdel af 1900-tallet i Danmark.

Bogen blev brugt som undervisningsbog langt op i 1950’erne.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

“(side 106)
Også negerslaver blev der ført en mængde til St. Thomas og senere til St. Jan og St. Croix. Dengang syntes alle, at det var den naturligste sag i verden at holde negerslaver, og man købte og solgte de stakkels sorte, som vi nu om dage handler med heste og køer.

Slaverne gjorde flere gange forsøg på at skaffe sig friheden. Men for hvert oprør blev der indført strengere straffebestemmelser. I året 1733 udkom en forordning fra den danske regering, som gav de hvide på øerne lov til at anvende de mest barbariske og grusomme straffe mod negerne. Det tillodes dem f.eks. at knibe slaverne med gloende tænger og give dem 150 stokkeslag for de mindste forseelser.

Danmark var dog det første land, som afskaffede den afskyelige menneskehandel. I 1793 blev det bestemt, at fra 1803 måtte der hverken føres negerslaver til eller fra de dansk-vestindiske øer. I de følgende år søgte den danske regering at forbedre negerenes kår på de tre øer, og i Frederik den Syvendes tid fik slaverne endelig deres frihed.”

(side 118-119)
”De fleste af øernes beboere er negre. Det er efterkommere af de slaver, som tidligere blev indført […]

Negrene har hang til dovenskab ligesom de fleste af de varme landes folk. Men der må stadig føres tilsyn med dem. Forholdet mellem de hvide plantageejere og deres sorte arbejdsfolk er som oftest ret godt. Men negrene er meget letsindige og uvidende og kan let blive ophidsede. De har da også af og til gjort oprør. Til daglig er de meget godmodige. Men bliver de ophidsede af had eller druk, kan de være grusomme og rå i allerhøjeste grad. Og da de jo er langt de fleste, ved de hvide sig aldrig helt sikre. De må både være gode mod de sorte og passe på, at respekten ikke svækkes, for ellers går det helt galt. (…).”

 

 

 

Kilden er et bearbejdet uddrag af: J.P. Espersen og J. Gr. Pinholt. Den vide Verden. Geografiske Læsestykker IV. Sønderjylland og vore Atlanterhavsøer samt lidt Astronomi. C. Schønemanns Forlag, 1913