Imod afskaffelse

Selvom modstanden mod slaveri og slavehandel voksede mod slutningen af 1700-tallet, var der også mange, som var imod en afskaffelse af slavehandlen.

Andreas Riegelsen Bjørn, som boede i Guinea på Afrikas vestkyst i mange år og var guvernør i årene 1789-1793, fortæller her om, hvorfor det, ifølge ham, kunne være problematisk at afskaffe slavehandel og slaveri.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

”Mange grunde, som skal udvikles nærmere her, får mig til at tro, at det for nærværende tid (…) hverken er muligt eller gavnligt at afskaffe slavehandelen. Dødeligheden i de vestindiske kolonier er årligt meget stor og overgår langt antallet af de fødte. (…) Bliver der ikke rådet bod på dette misforhold, så vil det inden få år deraf uundgåeligt følge, at disse nu så blomstrende kolonier må aftage, ja henligge i deres naturlige vildhed.

Skal nu slavehandelen aldeles ophæves, så må (…) de magter, der ophæver den trældom [slaveri] i egne lande og kolonier, først og fremmest give slaverne fri og omdanne dem til fri undersåtter med fast ejendom (…) Følgen heraf for en plantageejer blev altså nødvendigheden af, at han må dele sine 100 tønder land mellem sine 400 slaver. (…) Regeringen må enten give plantageejerne uhyre summer i erstatning, ellers er disses totale fallit uundgåelig.

Når det nu uden diskussion er bevist, at den rigeste kilde, som de europæiske sømagter har haft og endnu har, er den afrikanske slavehandel (især når den benyttes klogt), og at de ved den – til umiskendelig gavn for menneskeheden – har forøget deres landes velstand og industri; så ville det jo være i høj grad uklogt at give slip på denne handel, inden man på anden måde har tilvejebragt et alternativ.”

 

Billede af forsiden af Bjørns bog samt udklip af en del af teksten ovenfor.

 

Kilden er et bearbejdet uddrag af ”Tanker om Slavehandelen. Resultater efter Iagttagelser og mangeaarige Erfaring”, af Andreas Rigelsen Bjørn, 1792.

Kilden er fra Rigsarkivet.

Link til kilden: http://kildepakker.sa.dk/undervisning/wp-content/uploads/sites/12/2015/02/tl_slavehandel_10_lsv_ForsvarForSlaveri.pdf