Sorte tjenerinder i Afrika

Uddrag af en dagbogstekst og et akvarelbillede fra 1843 af et middagsselskab i Guinea i Afrika, hvor Danmark havde forter på kysten.

Billedet forestiller et middagsselskab på det danske fort Christiansborg, hvor maleren, prins Francois-Ferdinand-Phillippe-Louise-Marie d´Orleans, blandt andre har malet sig selv som gæst hos den danske guvernør i Guinea, Edward Carstensen. Til selskabet blev mændene vartet op af afrikanske tjenestepiger.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

guinea

Prinsen noterede følgende i sin dagbog om de afrikanske kvinder:

”Disse frøkners hele koketteri bestod i opsætningen af deres uldne hår, klippet som en hæk på den mest fantastiske måde, og i finheden af deres lækre hud, der skinnede som satin, en blødhed som de opnår ved det daglige bad og indgnidning af kroppen med fint sand.

Desværre fjerner denne frottering ikke kropslugten. Jeg har aldrig kunnet udstå lugten af negre og negerinder, men jeg har kendt personer, som blev helt beruset af den, og som til trods for at deres helbred var ødelagt af den afrikanske feber igen og igen bønfaldt om dog at måtte vende tilbage til deres tjeneste i Senegal og på kysten for at genopleve denne lugt”.

Ordforklaring:

Koktteri: måde at gøre sig i stand på, nok iæsr her ment som måde at gøre sig interessant eller tiltrækkende på.

 

Akvarel fra 1843, malet af François-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d’Orléans, prince de Joinville. Billedet er udlånt af Museet for Søfart. 

Kilden er et uddrag af Edward Carstensens dagbog.Edward Carstensens dagbog findes i håndskrift på Rigsarkivet og i en maskinskreven kopi i familiens eje.

Citatet er fra Henning Henningsens behandling af historien om frokosten på Christiansborg i Handels- og Søfartsmuseets Årbog 1980, s. 146-153