Nye tanker fra en dansk slaveejer

Uddrag af et brev skrevet af den danske rigmand og slaveejer, Ernst Schimmelmann fra omkring 1790.

Ernst Schimmelmann var en mand, der var præget af 1700-tallets tanker om frihed og menneskerettigheder. Samtidig var han arving til et stort handelsimperium med mange hundrede ansatte og over 1000 slaver i Vestindien. Ernst Schimmelmann var en af hovedkræfterne bag Forordningen af 1792, der afskaffede den danske slavehandel.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

Når vi taler om at udvise godt ejerskab over negre, er vor mening ikke, at de blot skal betragtes som en flok indkøbt kvæg, som man ganske vist fodrer og underholder, så længe det viser sig fordelagtigt, men ellers ikke nærer nogen omsorg for. Vi ønsker snarere at vore negre skal betragtes som mennesker, som skæbnen har bragt i vor magt, en magt, som vi dog kun kan opretholde, hvis de forbliver i en passende tilstand af underkastelse, og hvis de igennem deres pålagte arbejde tilvejebringer os midlerne til at ernære dem på en sådan måde, at det med frugterne deres arbejde og vores derigennem vundne kræfter kan fortsætte. (…)”

 

ernst_schimmelmannBillede af Ernst Scimmelmann, fra 1830´erne. Klik på billedet for at se en større version i en ny fane.

 

Kilden er et bearbejdet uddrag af brev fra Ernst Schimmelmann til svogeren Fritz Rewentlow efter Christian Degn: Die Schimmelmann im Atlantischen Dreieckshandel, 1974, s. 261.
Kilden er lånt fra ”Danskernes slaver. Kolonisation og slavehandel ca. 1650-1850” af Calundan et. Al., 1. udgave, 1. oplag, 2003. Forlaget Pantheon, s. 138.

Det lille kildebillede er et maleri af Schimmelmann fra slutningen af 1700-tallet.