Kongens tanker om slavehandelen

I 1792 indførte den danske konge, Christian d. 7., en ny lov, som forbød slavehandel.

Loven hed “Forordning om Neger-Handelen af 16. marts 1792”. I uddraget herunder ses nogle af tankerne bag eller begrundelserne for forbuddet i indledningen til loven.

Spring til let udgave

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

Vi Christian den Syvende, af Guds Nåde (…) gøre alle vitterligt:

At, i hensigt til de omstændigheder, som følger med slavehandelen på kysten af Guinea og med de der købte negeres overførsel til Vore vestindiske øer, også i betragtning af, at det i alle henseender måtte være velgørende og gavnligt, om tilførsel af nye negere fra Guinea kunne undværes og Vore vestindiske øers dyrkning med tiden kunne klares med arbejdere, som, på er født og opdraget på øerne, var fra ungdommen af vante til arbejdet, himmelegnen og dem, under hvilke de skulle arbejde, have Vi ladet undersøge, hvorledes og hvornår dette måtte blive muligt.

Ved denne Undersøgelse er det blevet sat uden for tvivl, at det kan blive muligt og er fordelagtigt for vore vestindiske øer at undvære indkøb af nye negere, når plantagerne engang er blevet forsynede med [nok slaver til, at der kunne fødes nye arbejdere nok] (…)

For altså at sætte vore vestindiske besiddelser ud af den afhængighed, hvori de var og er i henseende til negrenes tilførsel, og for omsider at gøre negeres tilførsel unødvendig (…).

 

Billede af forordningens tekst ovenfor. Billedet er udlånt af Rigsarkivet. Klik på billedet for at se en større version i en ny fane.

 

Kilden er et bearbejdet uddrag af ”Forordning om Neger-Handelen af 16. marts 1792.” Originalkilden findes på Rigsarkivet, og er udlånt af Rigsarkivet.
Link: http://kildepakker.sa.dk/undervisning/wpcontent/uploads/sites/12/2015/02/tl_slavehandel_11_lsv_AfskaffelseAfSlavehandel.pdf