Loven mod slavehandel fra 1792

Forordning om Neger-Handelen af 16. marts 1792. I 1792 indførte den danske konge, Christian d. 7., en ny lov [forordningen], som afskaffede slavehandel.

I uddraget herunder ses lovens 2 første afsnit. Som det ses i punkt 1 skulle loven først træde i kraft fra 1803.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

”(…)
1. Med begyndelsen af året 1803 vil vi, at al negerhandel for vore undersåtter skal ophøre på de afrikanske kyster, og ellers hvor den kunne finde sted uden for vore besiddelser i Vestindien, således, at efter dette tidsrums udløb [10 år] må ingen neger eller negerinde enten på kysten eller på andre fremmede steder købes af eller for vore undersåtter, sejles på vore undersåtters skibe, indføres til salg på vore vestindiske øer, og at alt, der strider mod dette forbud skal anses for ulovligt efter denne tid.

2. Imidlertid, fra nu af nemlig og indtil udgangen af året 1802, må det være tilladt for alle nationer uden forskel og under alle flag at indføre negre og negerinder fra kysten til vore vestindiske øer. (…)

Givet på vort Slot Christiansborg ud i vor kongelige residents-stad København den 16. Marts 1792. Under vor kongelige hånd og segl

Christian R.”

 

Billede af forordningens første side. Billedet er udlånt af Rigsarkivet. Klik på billedet for at se en større version i en ny fane.

 

 

 

Kilden er et bearbejdet uddrag af ”Forordning om Neger-Handelen af 16. marts 1792. “

Originalkilden findes på Rigsarkivet.
Link: http://kildepakker.sa.dk/undervisning/wpcontent/uploads/sites/12/2015/02/tl_slavehandel_11_lsv_AfskaffelseAfSlavehandel.pdf