Frihedsbrev for slaver

Frihedsbrev fra 1809, der betød at jeg slave var blevet frigivet af sin ejer.

Med tiden blev de såkaldte ’frinegre” efterhånden en voksende samfundsklasse. Frinegre eller ”frifarvede” som de også blev kaldt, var tidligere slaver som havde fået et ’frihedsbrev’, hvori der stod, at deres herre havde skænket dem friheden. Fra 1830’erne og frem til slaveriets afskaffelse udgjorde frinegrene ca. 20% af den samlede befolkning.

I frihedsbrevet nedenfor ses det, at slavinden Susanne, der var ejet af Tristam S. Smith på Skt. Croix blev købt fri for 350 rigsdaler i 1809.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Klik på billedet for at se en større version i en ny fane.

Kilde:

frigivelsesbrev

 

 

 

Kilden er et udklip af et frigivelsesbrev fra 1709.
Kilden er lånt fra Det Kongelige Bibliotek.

Link til kilden: http://wayback01.kb.dk/wayback/20100504132722/http://www2.kb.dk/elib/mss/tt/mow/vestindien.htm