Oprøret på Skt. Croix 1848

Uddrag ad Frederik von Scholten erindringer om slaveoprøret i juli 1848, der førte til slaveriets ophør.

Frederik von Scholten var Peter von Scholtens bror og toldforvalter på St. Croix, mens Peter von Scholten var generalguvernør på øerne. Frederik fortæller herom slavernes oprørsleder, kaldet general Buddhoe, og om hvordan, hans bror frigav slaverne.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

”Klokken syv om morgenen strømmede negrene ind i byen i stort antal. Kort tid efter blev det rapporteret til mig, at politikontoret blev plyndret og ødelagt. (…) Det er kun retfærdigt at sige, at det var på grund af de frifarvede mænds handlinger, at der ikke blev begået mere vold. Kun tre huse blev plyndret og ødelagt. Omkring på dette tidspunkt kom en neger grædende til mig og bad mig om at skrive et brev til generalguvernøren for at bede ham om at komme ned Frederikssted [by på Skt. Croix] så hurtigt som muligt, så, at han ved sin tilstedeværelse, kunne redde byen fra yderligere overgreb. Jeg efterkom glædeligt dette, og bad min bror om ikke at forsinke det, da kun han ville være i stand til at berolige negrene. (…).

De fleste af de hvide var nu enten ombord på skibene [i havnen] eller i skjul. Omkring dette tidspunkt dukkede en mand op på stedet, der syntes at være lederen af de enormt mange mennesker, der fyldte gaden. Dette var Buddhoe, eller, som han senere blev kaldt, general Bourdeaux.

Omkring kl 15 ankom generalguvernøren (…). Generalen trådte ud nær fortet [fort Christiansværn i byen Christiansted på Skt. Croix), gik ind iblandt folkemængden og erklærede negrene for frie. (…).”

 

Uddrag fra Charles Edwin Taylor: Leaflets from the Danish West Indies, Descriptive of the Social, Political, and Commercial Condition of these Islands, 1888. Gentrykt af Kessinger Legacy Reprints, side 126-132.