von Scholten: helt eller forræder?

Da generalguvernøren Peter von Scholten havde frigivet slaverne i 1848, var der mange både på øerne og hjemme i Danmark, der mente, at von Scholten havde begået en fejl.

Mange mente, at man skulle havde kæmpet imod de sorte og at slaveoprøret i stedet skulle være slået ned. von Scholten blev anklaget for forræderi og frataget sin pension, men blev senere frikendt i Højesteret. Han forlod Danmark og døde 1854 som en knækket mand. Senere har han fået et lidt anden status, end han fik i sin samtid. Han er ofte den, der bliver tilskrevet æren for, at slaverne blev frigivet i 1848.

Nedenfor på billedet ses et fotografi af Peter von Scholtens grav, i det eneste mausoleum på Assistens Kirkegård i København.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Klik på billedet for at se en større version i en ny fane.

Kilde:

grav

 

 

Billedet af gravmælet er fra wikimedia commons.
Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_von_Scholten_gravkapel.JPG