Alle kilder i temaet: 7. Slavernes vej til friheden

Det var tilladt at holde holde slaver på De Dansk Vestindiske Øer indtil midten af 1800-tallet. I dette tema, kan du finde kilder til hvornår, hvordan og hvorfor, slaveriet blev afskaffet.

Satiretegning mod slaveri
Engelsk satiretegning fra ca. 1845.
Voksende modstand mod slaveri
Engelsk tegning fra 1826, der forestiller lovforslaget om afskaffelsen af slavehandel.
Frihedsbrev for slaver
Frihedsbrev fra 1809, der betød at jeg slave var blevet frigivet af sin ejer.

Oprør var skrækeksemplet
Billeder som forestiller et slaveoprør på øen Saint-Domingue, der foregik i årene omkring år 1800.
Kongens lov om slaveriet
Reskript [kongelig befaling, lov] fra 1847. Spørgsmålet om afskaffelse af slaveriet blev mere og mere vigtigt i løbet af første halvdel af 1800-tallet.
Guvernøren von Scholten
Peter von Scholten var generalguvernør på De Vestindiske Øer fra 1827-1848. Han var inspireret af oplysningstidens tanker, og mente, at der var behov for at forbedre vilkårene for de sorte på øerne.
Ældre dansk bog om von Scholten
Uddrag af dansk bog fra 1940´erne, der fortæller om Peter von Scholten og slaveriets ophør.
Oprøret på Skt. Croix 1848
Uddrag ad Frederik von Scholten erindringer om slaveoprøret i juli 1848, der førte til slaveriets ophør.
Frihedsplakat der frigav slaverne
Plakat, som blev trykt natten mellem den 3. og 4. juli 1848, efter at generalguvernøren på De Vestindiske Øer, Peter von Scholten, havde ophævet slaveriet og gjort slaverne frie om eftermiddagen den 3. juli.
Avisomtale af oprøret
Omtale af oprøret på Skt. Croix og frigivelsen af slaverne på øerne.
Frygt efter ophævelsen af slaveriet på øerne
Uddrag af en artikel fra avisen ”Fædrelandet” i 1848 om slaveriet ophævelse på øerne.
von Scholten: helt eller forræder?
Da generalguvernøren Peter von Scholten havde frigivet slaverne i 1848, var der mange både på øerne og hjemme i Danmark, der mente, at von Scholten havde begået en fejl.