Arbejdsreglement for de fri sorte på øerne

Uddrag af et arbejdsreglement fra 1849, der blev indført efter slaveriets ophævelse i 1848.

Arbejdsreglementet var en lov med et sæt af regler for de tidligere slaver, der nu var frie arbejdere på øerne. Det var meningen, at arbejdsreglementet skulle fungere midlertidigt, ind til man fandt ud af, hvordan man kunne lave en fornuftig overgang fra slavearbejdere til frie arbejdere. Arbejdsreglementet kom dog til at gælde frem til 1878, hvor mange af øens sorte gjorde oprør på grund af den måde, de blev behandlet på efter slaveriets ophævelse på øerne.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

Provisorisk [midlertidig] anordning til at bestemme forholdene mellem landejendomsbesiddere og de frie arbejdere af landbefolkningen. (…).

Opsigelse af tjeneste, såvel fra arbejdsherrens [plantageejeren]som arbejderens side, må kun finde sted en gang om året, i løbet af august måned. (…).

Ingen arbejder må driste sig til at bestemme, hvad gerning han vil udføre, eller vægre sig ved [sige nej til] at forrette det arbejde, der anvises ham, medmindre han udtrykkeligt er fæstet for [ansat til et] et vist slags arbejde. (…).

Arbejdsdagene skulle være, som hidtil, alene de 5 dage i ugen og de samme som førhen. Det sædvanlige plantagearbejde skal begynde med solens opgang og ende ved dens nedgang, således, at der gives en fritime til frokost [morgenmad], og to middagstimer fra 12 til 2. (…).

Arbejderne skulle indtil videre få følgende vederlag [betaling, løn]:

a) Brugen af et hus eller beboelseslejlighed, for dem og deres børn (…).

b) Brugen af et stykke jord, 30 fod i Qvadrat [ca. 3 m2) (…).

c) En ugentlig løn af 15 Cents om dagen til enhver arbejder af 1ste klasse, 10 Cents til enhver arbejder af 2den klasse, og 5 Cents til en arbejder af 3die klasse, for enhver arbejdsdag at regne. (…)

Arbejdere, der forgribe sig på nogen befalingshavende [angriber den ansvarshavende] på plantagen eller som sammenrotte sig for at hæmme eller standse arbejdet, eller enes om at afholde sig derfra, og bryde deres forpligtelser, skulle straffes efter loven(…).

Ingen arbejder må, uden ejerens eller forvalterens særlige tilladelse, tilegne sig træ, træs, urter, frugter eller deslige, henhørende til plantagen, ej heller må han tilegne sig sådant fra andre plantager således som stjæle sukkerrør eller brændekul. (…).”

 

Kilden er et bearbejdet uddrag af arbejdsreglementet af 26. januar 1849, Labour Act of 1849.
Link til kilden: http://www.vgskole.net/prosjekt/slavrute/general/octroi_dk.htm