Alle kilder i temaet: 8. Fra frihed til fattigdom på øerne

I denne tematik kan du filde kilder til, hvordan forholdene for de sorte indbyggere på De Dansk Vestindiske Øer var efter slaveriets ophør i 1848.  Her er blandt andre også kilder til, hvordan overgangen fra at være slave til at være fri arbejder blev bestemt ved en lov hjemme i Danmark.

Her er også kilder til det oprør, der brød ud blandt øens sorte befolkning i 1878 og den store strejke blandt øernes arbejdere i 1916.

Arbejdsreglement for de fri sorte på øerne
Uddrag af et arbejdsreglement fra 1849, der blev indført efter slaveriets ophævelse i 1848.
Oprøret i 1878
I 1878 udbrød der oprør på Skt. Croix. Her ses et uddrag af en indberetning fra øerne om oprøret.
Billeder af oprøret i dansk ugeblad
Billede af opstanden på skt. Croix i 1878.

Oprørslederen Queen Mary
Tegning af en af hovedpersonerne bag oprøret i 1878, Queen Mary.
Analyse af de 3 "Negeropstande"
Analyse af slaveoprøret i 1878 på De Dansk Vestindiske øer.
Arbejderbolig
Fotografi af en arbejderbolig (tidligere slavebolig). I slutingen af 1800-tallet var mange blandt øernes sorte befolkning meget fattige.
Børnehjem
Fotografi af børnehjemsbørn på Skt. Croix fra 1900.
Skoleklasse
Fotografi af skoleklasse på Skt. Croix omkring år 1900.
Satiretegning af arbejdslederen D.H. Jackson
Dansk satiretegning af de vestindiske arbejdsleder, David Hamilton Jackson, der arbejdede for at forbedre forholdene for de sorte på øerne.
På øerne hylder man D.H. Jackson
Statue af arbejdslederen D.H. Jackson, der kæmpede for at forbedre forholdene på øerne.
Senere vurdering af Jackson og storstrejken i 1916
I en bog fra 1965 vurderes arbejderlederen David Hamilton Jackson og de begivenheder, der førte til strejken på De Vestindiske Øer i 1916. I bogen omtales også den vestindiske avis, The Herald, som Jackson var med til oprette.