Senere vurdering af Jackson og storstrejken i 1916

I en bog fra 1965 vurderes arbejderlederen David Hamilton Jackson og de begivenheder, der førte til strejken på De Vestindiske Øer i 1916. I bogen omtales også den vestindiske avis, The Herald, som Jackson var med til oprette.
Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

“For St. Croix havde krigen [1. Verdenskrig] afgørende betydning, idet sukkerpriserne steg voldsomt, og da sukkermarkerne netop det år tegnede til at give rekordudbytte, synes alt at love lyst for den største af øerne.

Planternes optimisme og forhåbninger blev dog snart slået ned ved de af negeragitatoren, den tidligere lærer på ’Peters Farm’, Hamilton Jackson fremkaldte uroligheder, som resulterede i en almindelig landarbejderstrejke. (…)

I Frederiksted på vestsiden af St. Croix startede man et særligt agitationsorgan ’The Herald’, der først og fremmest bragte hadefulde angreb på de danske embedsmænd, men samtidig berettede man om den for længst tilbagelagte slavetids grusomheder. Her var danskhaderen, skrædderen Cornelius Crowe, i første række blandt agitatorens mænd.

Det var også skrædderen og enkelte andre negerførere, der fik samlet midler til at sende den veltalende Hamilton Jackson til Danmark, hvor han efter bedste evne søgte at gøre hvidt til sort, og hvor han åbenbart fik for lidt for store meninger om sig selv og de følger, hans besøg ville få for de vestindiske landarbejdere. »Guvernøren og hans embedsmænd ville ikke mere være i stand til at skade arbejdernes retfærdige sag«, skrev han i ’The Herald’. (…)”

 

Ordforklaring:

Agitator: en person, der forkynder politiske budskaber. I denne kontekst er ordet brugt i en negativ betydning.

 

herald

Udklip af avisforside fra The Herald fra 1915.

 

Uddrag fra Ernst Mentze: Danmarks sidste tropeland, St. Thomas, St. Croix og St. Jan øerne i det caraibiske hav som blev solgt til U.S.A 1916. Det Berlingske Trykkeri, 1965, side 20.

Billede: avisforside af avisen “The Herald”, som udkom på i Vestindien fra 1915-1925. Avisforsiden er fra d. 1. november 1915. Klik på billedet for at se en større version i en ny fane.

Avisen kan tilgås via http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/