Omvendelse til kristendom

En missionær fortæller her om, hvordan præster arbejdede for at omvende slaverne på øerne til kristendommen.

C.G.A. Oldendorp var missionær på de vestindiske øer i 1767-1777, hvor han arbejde for at udbrede kristendommen blandt øens beboere. I uddraget her fortæller han om, hvordan kristendommen kunne hjælpe på slaver, der ville lave oprør eller løbe bort.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

”(…) Mange af negernes herrer [ejere] erkendte den nytte, som de havde deraf, når deres slaver omvendte sig [til kristendommen] og drev selv på dem, at de skulle få nytte af brødrenes [missionsfolkenes] undervisning.
Dog fandtes der også endnu nogle, som var dem imod. En enke lod hver neger, som var gået til kirken, binde og afstraffe; og når nogle under tugtelsens [afstraffelsen] hårdhed råbte og påkaldte Gud, så drev hun spot dermed [gjorde grin med dem], og befalede at fordoble straffen. (…)”

 

 

Kilden er et bearbejdet uddrag af Moser, Jacob Johan ”Historisk Beretning om de hedenske Neger-Slavers Omvendelse paa de Danske Øer i Vestindien, som et Udtog af C.G.A. Oldendorp’s De Evangeliske Brødres Missions-Historie paa de Caraibiske Øer, C.L. Buchs Forlag, København, 1784, 180-81.

Original på tysk: Oldendorp, C.G.A., ”Historie der caribischen Inseln Sanct Thomas, Sanct Crux und Sanct Jan : insbesondere der dasigen Neger und der Mission der evangelischen Brüder unter denselben”.

Link til digitaliseret udgave af den danske oversættelse: http://www.kb.dk/e-mat/dod/11020805509A.pdf