Produkter fra øerne

Her fortæller handelsmanden, Ludewig Ferdinand Rømer om, hvad det var, europæerne hentede hjem til Europa fra Vestindien - varer, som man ikke kunne dyrke i Europa i 1600-1700-tallet.

Ludewig Rømer var handelsmand på Guineas kyst i Vestafrika omkring 1750.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde: 

“Efter at America blev opdaget, søgte alle nationer [europæiske lande] at indtage en del land i dette klima, (…) derhen transportere folk [især slaver], og ved deres arbejde bekomme [producere] produkter, som de behøvede i Europa (…).

(…) De [europæiske lande] fik da i Vestindien sukker, indigo, kaffe, bomuld, etc. i abondance [overflod] (…).”

 

Ordforklaring: Indigo er en farve, udvundet fra en plante, som man brugte til at farve stoffer med.

Klik på billedet for at se en større version i en ny fane.

Billede af forsiden af den originale bog. Billedet er lånt fra Rigsarkivet. 

 

 

Kilden er et bearbejdet uddrag af: Rømer, Ludewig Ferdinand, ”Tilforladelige Efterretning om Negotien paa Kysten Guinea, Af hvilke Nationer den drives, og paa hvilken Maade den er indretted af enhver Nation især, tilligemed Uforgribelige Betænkninger, Hvorledes vor Negotie derhen og til Vestindien, bedre kunde indrettes”, Kiøbenhavn, 1756.