Alle kilder i temaet: 1. Oprettelsen af kolonierne

I dette tema kan du finde kilder til, hvordan og hvorfor Danmark skaffede sig kolonier i Vestindien. Her er kilder der kan give dig oplysninger om, hvilke øer Danmark gjorde til kolonier i Vestindien og hvor de ligger henne. Du kan også finde oplysninger om, hvem de første mennesker, der arbejdede på øerne, var.

Kongelig tilladelse til at lave en koloni
I 1671 blev Vestindisk Kompagni oprettet af kong Christian den femte. Kongemagten ønskede at få del i den indbringende handel mellem de caribiske øer og Europa. Derfor gav kongen sin tilladelse til at oprettelsen af Vestindisk Kompagni.
Trekantshandel
Her ses et kort, der viser trekantshandelen. Trekantshandelen var det man kaldte den rute, som de danske skibe, der sejlede mellem København, Afrika og de Vestindiske øer, tog.
Kort over øerne
Her er et kort over De Vestindiske Øer. På kortet ses de 3 danske øer i Carabien, og hvordan de var placeret i forhold til hinanden.

Mangel på arbejdskraft på øerne
Handelskompagniet Vestindisk Kompagni, som blev grundlagt i 1671, fik privilegier, dvs. lov til og særligt gode vilkår til at sejle til Vestindien for at oprette kolonier. Men i starten manglede man folk, der kunne arbejde på øerne.
Arbejdskontrakt for arbejdere på øerne
Her ses en arbejdskontrakt, kaldet servingekontrakt, fra 1682. Kontrakten er underskrevet af Jørgen Iversen, som var guvernør på øen Skt. Thomas. Den er også underskrevet af kontaktarbejderen Mads Jensen, der skulle arbejde på øen.
Produkter fra øerne
Her fortæller handelsmanden, Ludewig Ferdinand Rømer om, hvad det var, europæerne hentede hjem til Europa fra Vestindien - varer, som man ikke kunne dyrke i Europa i 1600-1700-tallet.
Kort over Skt. Croix
Kort over øen Skt. Coix, 1754, som var den sidste ø, som Danmark købt i Vestindien.
Handelshavn på Skt. Croix
Akvarelbillede af havnepladsen i Christianssted på Skt. Croix, ca. 1790. Byen Christianssted blev bygget op omkring fortet Christiansværn (øverst til højre i billedet) og havnen, hvor Vestindisk-Guinesisk kompagni gjorde forretninger.
Hvid slave
Maleri fra 1807. Fanger, der var indsat i danske tugthuse, datidige fængsler, arbejdede i lænker og blev kaldt slaver.
Stop for hvide slaver på øerne
Selvom det var blevet muligt at sende danske straffefanger som hvide slaverarbejdere til de vestindiske øer i 1671, blev det aldrig nogen stor succes.
Fra hvid til sort slaveri
Ludewig Ferdinand Rømer, som var handelsmand på Guineas kyst i Vestafrika o. 1750, fortæller her om den danske handel med afrikanske slaver.