Mangel på arbejdskraft på øerne

Handelskompagniet Vestindisk Kompagni, som blev grundlagt i 1671, fik privilegier, dvs. lov til og særligt gode vilkår til at sejle til Vestindien for at oprette kolonier. Men i starten manglede man folk, der kunne arbejde på øerne.

I den kongelige oktrøj [privilegiebrev] fra 1671 ses det, at man i Danmark var opmærksom på, at de nye kolonier kunne komme til at manglede arbejdskraft. Derfor åbnede man op for, at mænd og kvinder, som sad i fængsel i Danmark, kunne blive fri efter nogle år, hvis de rejste til Vestindien og arbejdede for kompagniet og aldrig rejste hjem til Danmark igen.

Fangerne der valgte at rejse til Vestindien arbejdede som slaver.

Nedenfor ses privilegiebrevets paragraf 14.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kildetekst:

Ҥ 14
Og eftersom Kompagniet mangler folk for at bygge og forsvare de pladser og logier, som de behøver for deres sikkerheds skyld, og der er behov for folk til at befolke kolonierne og dyrke landet, da har Vi [kongen] allernådigst tilladt hvert kompagni (…) [at hverve] mænd, som kan være gode og stærke og dygtige folk, af dem, som er gift og kan et håndværk, og (…) saa mange af de som i Vores Jern [folk som var fængslede]) (…) og af kvinder så mange, som der behøves af dem, der er i fængsel.”

 

Kilden er er en bearbejdet udgave af et uddrag af en bearbejdet udgave af Octroye for det Vestindiske Kompagni, 1671.
Kilden er lånt fra:
http://www.vgskole.net/prosjekt/slavrute/general/octroi_dk.htm