Kongelig tilladelse til at lave en koloni

I 1671 blev Vestindisk Kompagni oprettet af kong Christian den femte. Kongemagten ønskede at få del i den indbringende handel mellem de caribiske øer og Europa. Derfor gav kongen sin tilladelse til at oprettelsen af Vestindisk Kompagni.

Kompagniet skulle oprette kolonier og drive handel på kongens vegne i Vestindien. Kompagniet fik derfor lov til og særligt gode vilkår til at sejle til Vestindien og oprette en koloni på øen Sankt Thomas. I det nedenstående ses nogle af afsnittene i det kongelige privilegiebrev, tilladelsesbrev, til kompagniet.

Spring til let udgave

Ønsker du at bruge selve kilden links, så har vi lavet et direkte link her

Kilde:

“Vi Christian den femte konge af Guds nåde (…) gør vitterligt, at (…) [oprette] et Vestindisk Kompagni her i vores kongelige residensby København (…) med efterfølgende privilegier, som i denne kongelige oktrøj [privilegiebrev] (…) som på ingen måder kan overtrædes for førnævnte Kompagni og dets medlemmer og deres arvinger, skal have, bruge, nyde og beholde, på den måde at både øen Skt. Thomas i de caribiske lande og på andre øer eller på fastlandet Amerika… at oprette kolonier på enten ubeboede lande eller besætte og bebygge beboede steder.(…)
§ 1. Vi har allernådigst tilladt Kompagniet og de som repræsenterer dette at oprette regeringer i vores navn i Vestindien (…).
§ 4. Eftersom at Kompagniet ikke kan have så mange skibe at sejle i her i begyndelsen, da vil vi allernådigst låne dem et af vores[kongemagtens] skibe i de første 3 år, som allernådigst er lastet med alle nødvendigheder, uden at Kompagniet selv skal betale noget [dog på den betingelse, at kompagniet skulle give kongemagten halvdelen af alt det træ og salt og betale fragt på andre varer som blev indført i landet] (…).
§ 9.
Vi har også allernådigst bevilget, at alt det, som de behøver til deres skibsmandskab og varer til rejsen, skal være fri for told [skat, som lægges på varer der indføres i landet] (…).”

 

 

Kilden er er en bearbejdet udgave af et uddrag af en bearbejdet udgave af Octroye for det Vestindiske Kompagnie.
Kilden er lånt fra: http://www.vgskole.net/prosjekt/slavrute/general/octroi_dk.htm