Stop for hvide slaver på øerne

Selvom det var blevet muligt at sende danske straffefanger som hvide slaverarbejdere til de vestindiske øer i 1671, blev det aldrig nogen stor succes.

Vestindisk-Guineisk Kompagni lavede i 1746 en liste med argumenter for, hvorfor man ikke kunne bruge straffefangerne i kolonierne.

Klik her for at kopiere kildens link oppe i hjemmesidens adressefelt

Kilde:

” 1. De er ganske ubrugelige [til] at arbejde som slaver i plantagerne; eftersom ingen blanck [hvid] kan klare at arbejde i den hede, som de sorte kan, de kan heller ikke betros dette som fanger, og de er tilmed alt for kostbare at underholde [holde med tøj og mad], da en neger så godt som kan underholde sig selv.

2. Den blanke kan ej heller behandles som en sort slave i de lande; for man må altid sørge for, at de sorte frygter de kristne og blanke, hvilken frygt vil forvinde, når de så, at de blanke, som skulle være kristne blev behandlet på samme måde som de sorte.

4. Ingen af beboerne [på øerne] enten ville eller kunne antage dem i deres tjeneste for deres sikkerheds skyld, da de ikke kunne bruge dem som ærlige folk og langt mindre betro dem et gevær eller opsyn med deres plantager og slaver.
5. Langt mindre kunne kompagniet antage dem som soldater og betro dem gevær og vagt på forterne, da ingen af de andre soldater ville gøre tjeneste sammen med dem.

6. At lade dem gå som frie folk på landet vil være endnu skadeligere; for da kunne de bedst finde lejlighed til at lave sammenrottelser og revolter [oprør] (…).”

 

 

Kilden er en bearbejdet udgave af en transskriberingen af listen, udfærdiget af Vestindisk Kompagnis direktion. Originalkilden findes på Rigsarkivet. 

Kilden er lånt fra bogen ”Danske handelskompagnier 1616-1848 – Oktrojer og interne Ledelsesregler. København 1986, af Ole Feldbæk (red.), s. 372 f.