Tysk-dansk kunsthistorie

Dyk ned i den dansk-tyske kunsthistorie i gratis online kursus om den danske guldalder-malerkunst og den tyske romantik.

I det gratis online kursus “Tysk-dansk kunsthistorie” får du mulighed for at dykke ned i den danske gulaldermalerkunst og den tyske romantik, hvor landskabsmalerierne med tiden blev betraget som politiske udsagn. Overførslen af de politiske kontroverser til billedkunstens område vanskeliggjorde i stigende grad tysk- og dansksindede kunstneres fælles liv og arbejde. I spændingsfeltet mellem dansk- og tyskhed måtte holstenske og nordtyske kunstnere, der boede i Danmark, beslutte sig for en national side. Det var først i anden halvdel af det 20. århundrede, at den transnationale historie om den tysk-danske kunst i det 19. århundrede blev anerkendt igen.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her (gratis, men kræver login)

 • Du får et overblik over guldalderen i dansk billedkunst.
 • Du lærer om grundtrækkene i den tyske kunst i romantikken.
 • Du bliver bekendt med, hvilken betydning landskabsmaleriet fik under de nationale spændinger mellem hertugdømmerne Schleswig og Holstein og Danmark.
 • Du lærer, hvordan ideen om det nationale landskab blev udviklet, og hvilke konsekvenser det havde for opfattelsen af landskab.
 • Du lærer, hvordan kunstnernes liv ændrede sig som følge af den politiske indflydelse på kunsten.

Hvordan er kurset bygget op?

Kurset “Tysk-dansk kulturhistorie” er fordelt over syv lektioner med følgende temaer:

 1. Introduktion: Romantikken & danske guldalder
 2. Udviklingen af ​​dansk landskabskunst
 3. Centralartister / Guldalderrepræsentanter
 4. Kunst og politik i Danmark
 5. Den politiske i udvalgte værker af dansk kunst
 6. Dansk kunstneren fjernere egne
 7. Repræsentanter for tysk romantik i enkelte eksempler

Kurset er gratis og kan gennemføres på egen hånd på dansk og tysk her.

NORDMUS-projektet

Kurset “Tysk-dansk kulturhistorie” er en del af Nordmus-projektet, hvor HistorieLab har bidraget til tre af i alt fire planlagte MOOCs om det dansk-tyske fællesskab. De to andre kurser er “Dansk-tyske kulturlandskaber” og “Frivillige på museer”.

“NORDMUS – Et grænseoverskridende regionalt museumsnetværk” er et treårigt projekt, hvor der skal etableres et dansk-tysk grænseoverskridende museumsforbund som en stabil platform for museumssamarbejde i den sydvestlige del af Østersøområdet. Forbundets formål er faglig sparring, løbende vidensdeling, erfaringsudveksling og gennemførsel af fælles projekter museerne imellem, men også med aktører inden for kulturturisme og forskning. HistorieLab deltager som partner i projektet sammen med 9 øvrige partnere, som forankrer 53 museer og udstillingssteder. Læs mere om NORDMUS-projektet her.