Dansk-tyske kulturlandskaber

Dette online-kursus er en introduktion til den fælles kulturhistorie for Slesvig-Holsten og det sydlige Danmark. 

I området, hvor Danmark og Tyskland møder hinanden, er vi vant til den tætte kontakt, der er skabt mellem de to lande med jernbane, broer, motorveje og færger. Men historien viser, at der altid har været tæt kontakt mellem det nordlige Tyskland og det sydlige Danmark. Dette kursus handler om de dansk-tyske kulturlandskaber, der helt tydeligt er præget og forandret af mennesker. Kurset kommer både omkring arkitektur og landbrug, men også menneskeskabte artefakter som stenøkser og runesten og kulturprodukter som sagn og traditioner i regionen.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her (gratis, men kræver login)

Du vil blive introduceret til:

  • kulturhistorien i regionen fra stenalderen op til nutiden
  • arkitektur i regionen
  • seværdigheder i regionen
  • danske og tyske kulturforskelle

Hvordan er kurset opbygget?

Kurset “Dansk-tyske kulturlandskaber” er fordelt over seks lektioner med følgende temaer:

  1. Dansk-tysk historie (Forhistorie)
  2. Dansk-tysk historie (Middelalder)
  3. Dansk-tysk historie (Moderne tid)
  4. Arkitektur
  5. Kunst og kultur
  6. Hverdagsliv i Danmark og Tyskland

Kurset er gratis og kan gennemføres på egen hånd på både dansk og tysk.

NORDMUS-projektet

Kurset “Dansk-tyske kulturlandskaber” er en del af Nordmus-projektet, hvor HistorieLab har bidraget til tre af i alt fire planlagte MOOCs om det dansk-tyske fællesskab. De to andre kurser er “Tysk-dansk kunsthistorie” og “Frivillige på museer”.

“NORDMUS – Et grænseoverskridende regionalt museumsnetværk” er et treårigt projekt, hvor der etableres et dansk-tysk grænseoverskridende museumsforbund som en stabil platform for museumssamarbejde i den sydvestlige del af Østersøområdet. Forbundets formål er faglig sparring, løbende vidensdeling, erfaringsudveksling og gennemførsel af fælles projekter museerne imellem, men også med aktører inden for kulturturisme og forskning. HistorieLab deltager som partner i projektet sammen med ni øvrige partnere, som forankrer 53 museer og udstillingssteder. Læs mere om projektet her.