Frivillige på museer

Få værktøjer og inspiration til samarbejdet med frivillige på museer i gratis online kursus.

Nordmus’ online kursus “Frivillige på museer” giver indblik i, hvordan frivillige medarbejdere på museer kan bidrage til kulturarven, hvilke motiver museer og frivillige har for samarbejdet og hvilken udvikling, der sker på området. Derudover giver kurset dig mulighed for at reflektere over din egen rolle i et eventuel samarbejde i diskussion med kursets øvrige deltagere.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her (gratis, men kræver login)

Hvad kan du lære i dette kursus?

  • Du vil lære, hvad der motiverer frivillige medarbejdere til at engagere sig, og hvordan deres dagligdag forløber.
  • Du vil lære, hvad der motiverer museer til at arbejde med frivillige, og hvordan deres tilgang til forskellige emner er.
  • Du vil stifte bekendtskab med fremtidsperspektiverne for arbejdet med frivillige.
  • Du vil erfare, hvilke muligheder og udfordringer samarbejdet indebærer.
  • Dette kursus byder på en blanding af personlige eksempler fra Danmark og Tyskland samt fakta fra interviews i begge lande.
  • Du kan diskutere med andre frivillige og fuldtidsansatte fra museer og udveksle personlige erfaringer med dem.

Hvordan er kurset opbygget?

Kurset “Frivillige på museer” strækker sig over fire lektioner med følgende temaer:

  1. Hvordan? Hvordan kan frivillige bidrage til kulturarven?
  2. Hvorfor? Frivilliges motiver/drivkraft for at ‘arbejde’ på et museum
  3. Hvad? Hverdagen som frivillig
  4. Perspektiver: Udviklingsperspektiver/trends

Kurset er gratis og kan gennemføres på egen hånd på dansk og tysk her.

NORDMUS-projektet

Kurset “Tysk-dansk kulturhistorie” er en del af Nordmus-projektet, hvor HistorieLab har bidraget til tre af i alt fire planlagte MOOCs om det dansk-tyske fællesskab. De to andre kurser er “Dansk-tyske kulturlandskaber” og “Tysk-dansk kunsthistorie”.

“NORDMUS – Et grænseoverskridende regionalt museumsnetværk” er et treårigt projekt, hvor der etableres et dansk-tysk grænseoverskridende museumsforbund som en stabil platform for museumssamarbejde i den sydvestlige del af Østersøområdet. Forbundets formål er faglig sparring, løbende vidensdeling, erfaringsudveksling og gennemførsel af fælles projekter museerne imellem, men også med aktører inden for kulturturisme og forskning. HistorieLab deltager som partner i projektet sammen med ni øvrige partnere, som forankrer 53 museer og udstillingssteder. Læs mere om projektet her.