Hvilket billede passer ikke ind?

I disse quizzer bliver eleven præsenteret for fire billeder, og opgaven går ud på at udpege det billede, der ikke passer ind i sammenhængen. Svarer eleven forkert, får hun/han en ekstra chance. Herefter følger en skærmside med det korrekte svar, inden at de kommer videre til næste udfordring.

Obs! Det er pt. kun muligt at afspille quizzerne i Firefox’s browser. Vi arbejder på at installere dem på ny, så de kan afspilles på alle platforme igen.

Udvikling og teknologi (let)

Quiz med fokus på relativ datering samt på livsgrundlag og produktion. Der lægges vægt på elevernes evne til at iagttage og forbinde iagttagelserne med grundlæggende teknologiske forandringer. Kan bruges fra de yngste klassetrin.

Krig og magt  (let-mellem)

Quiz med fokus på relativ datering samt på krig og magt. Der lægges vægt på elevernes evne til at iagttage og forbinde iagttagelserne med grundlæggende historiske forandringer. Kan bruges fra mellemste klassetrin.

Tidsperioder  (mellem)

Quiz, der træner elevernes evne til at forbinde genstande, personer og begivenheder med centrale historiske perioder og at identificere væsentlige brud. Kan med fordel bruges på mellemste klassetrin.

Den kolde krig  (svær)

Quiz, der arbejder fokuseret med den kolde krig som historisk periode. Der kræves et indgående kendskab til begivenheder og personer fra perioden, og det vil derfor være mest oplagt at bruge quizzen i slutningen af et forløb om den kolde krig.