Andre quizzer

Her har vi samlet de quizzer, som falder udenfor et overordnet tema.

Obs! Det er pt. kun muligt at afspille quizzerne i Firefox’s browser. Vi arbejder på at installere dem på ny, så de kan afspilles på alle platforme igen.

Vælg den rigtige tekst  (svær)

Quiz, hvor eleverne skal forbinde ikoniske billeder af historiske begivenheder med den korrekte tekst blandt fire forskellige muligheder. Der arbejdes med visuel afkodning af historiske billedfremstillinger og med absolut kronologi, da alle billederne som en hjælp er forsynet med et årstal. Quizzen kræver et relativt bredt kronologisk overblik og egner sig derfor i udskolingen.

De fire gamle partier i dansk politik  (svær)

Denne quiz er ikke en egentlig billedquiz, men indeholder som de øvrige quizzer forskellige interaktive opgaver. Quizzen kræver viden om nyere dansk politisk historie og egner sig derfor til et forløb i historie eller samfundsfag om dette emne.