Følgeforskningsrapport: Riget i Nord 2021-2022

I denne følgeforskningsrapport kan du læse om de fund og udfordringer, som Jens Aage Poulsen og Astrid Danielsen løbende har observeret i forbindelse med projektet Riget i Nord. Du kan hente hele rapporten som printvenlig pdf.

Du kan nu læse den spændende følgeforskningsrapport vedrørende udvikling og afprøvning af læremidler om Færøerne og Grønland i perioden 2021-2022.

Hent følgeforskningsrapporten her

 

Hvad gør rapporten rede for?

Rapporten kommer med didaktiske og faglige overvejelser vedrørende læremidler, der øger danske elevers kendskab til Færøerne og Grønland. Der er fokus på læremidler, som kan vække elevernes nysgerrighed interesse for Færøerne og Grønland, og som understøtter, at eleverne arbejder undersøgende og videnskabende.

Derudover gør rapporten rede for resultater fra følgeforskningen i forbindelse med fem klassers afprøvning af et eller flere af læremidlerne.

 

Eksempler på fund

Der er gjort nogle spændende fund i forbindelse med projektet om Riget i Nord. Blandt andet at elevernes forhåndsviden og -opfattelse om og af Færøerne og Grønland er begrænset – mindst på mellemtrinnet og lidt større i udskolingen. Derudover er det kun en fjerdedel af eleverne, der anfører, at de har deres viden om Rigsfællesskabet fra skolen. Deres vigtigste kilde til viden er TV.

Elevernes forhåndsviden og -opfattelse om Færøerne er mindre end om Grønland. Elevernes forhåndsopfattelse af Grønland vedrørte klimatiske, natur- og klimamæssige forhold, som eksempelvis at der er koldt og at der er is og isbjørne. Elevernes forhåndsopfattelser er dermed ofte ”skæve”/forkerte. Et eksempel på dette kan være, at ”grønlænderne bruger hundeslæde, når de skal frem”.

Eleverne vurderede læremidlerne som gode og spændende at arbejde med. De gav udtryk for, at de lærte meget om Færøerne og Grønland, mens de var i gang. Dilemmaspillene fungerede, når eleverne havde tid til at sætte sig ind i og leve sig ind i rollerne. Brætspillene Ekspeditionen til Grønland og Ekspeditionen til Færøerne blev alle eleverne fra 6. til 9. klasse grebet af, og eleverne mente desuden, at de lærte meget ved at arbejde med kildebankerne.

Eleverne fik efterfølgende udleveret spørgeskemaer, som viste, at elevernes viden var øget.

 

Udfordringer for elever og lærer

Det er en udfordring for mange elever, at spørgsmål, aktiviteter og roller ikke indebærer et bestemt svar eller facit. Det er desuden en ny måde at arbejde undersøgende og problemorienteret på, hvorfor der skal afsættes rigeligt med tid i undervisningen til at gennemføre spillene. Derudover kræver det af læreren at påtage sig en anden rolle, hvor læreren skal “forlade” den traditionelle rolle og i stedet agerer facilitator og vejledende over for eleverne.

 

Baggrund for følgeforskningsrapport

Følgeforskningsprojektet bygger på projektet Riget i Nord, hvor formålet er at fortælle om Grønland og Færøernes historie, kunst og kultur på en ny og engagerende måde gennem undervisningsmaterialer, der skal hjælpe danske skoleelever med viden om Riget i Nord gennem leg.

Følgeforskningsrapporten udgives i forbindelse med projektet Riget i Nord, der er blevet til i et samarbejde mellem HistorieLab, Styrkeakademiet ApS og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Følgeforskningsrapporten er udarbejdet af Jens Aage Poulsen, HistorieLab, og Astrid Danielsen, Center for Undervisningsmidler ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Læs følgeforskningsrapporten her